Léto 2022

Dobrý den.

Dovolenou si se sestřičkou čerpáme od 18.7. do 29.7., a od 8.8 do 12.8..

Akutně nemocné ošetří v dopoledních hodinách :

V době od 18.7. do 22.7. MUDr. Ptáčková – poliklinika Vektor ,tel .466303127

V době od 25.7. do 29.7. MUDr. Lejhancová -Sladkovského 2617,Karlovina , tel. 466613068

V době od 8.8. do 12.8. opět MUDr. Ptáčková – poliklinika Vektor , tel. 466303127

V době letních prázdnin bude ordinace , jako každoročně, otevřena pro nemocné od 7,30 do 9,30 , dále pro zvané do 11 hodin a nebo dle objednání odpoledne .

Od 13 do 15.30 budou akutně nemocní ošetřeni v ordinaci službu majícího lékaře dle žurnálu – viz tabulka níže .

Od 16 do 20 hod je k dispozici služba LPS v areálu nemocnice v budově dětského oddělení

Děkuji za pochopení a přeji všem krásné prosluněné léto a spoustu odpočinku .

MUDr. Vrubelová , sestra Jelínková

Žurnální služby pediatrů v červenci 2022

v čase 13 – 15:30hod

 1.7.   MUDr. Dvořáková, L.Malé 656, Dubina – tel.466 263 051

4.7.   MUDr. Valovič, Divadelní 49 – tel. 466 657 207

7.7.   MUDr. Lévová, Chemiků 129, Polabiny – tel. 466 400 421

8.7.   MUDr. Ptáčková, Rokycanova 2798 – tel. 466 303 127

11.7.  MUDr. Ptáčková, Rokycanova 2798 – tel. 466 303 127

12.7.  MUDr. Knížek, K.Šípka 282,Polabiny – tel.466 430 695

13.7.  MUDr. Vrubelová, Rokycanova 2911  – tel. 732 444 024

14.7.  MUDr. Dvořáková, L.Malé 656, Dubina – tel.466 263 051

15.7.  MUDr. Valovič, Divadelní 49 – tel. 466 657 207

18.7.  MUDr. Jandová, Kosmonautů 399, Polabiny – tel.466 401 867

19.7.  MUDr. Hádlíková, , L.Malé 656, Dubina – tel 466 263 145

20.7.  MUDr. Hanulíková, U Kostelíčka 1335 – tel. 466 611 974

21.7.  MUDr. Hádlíková, , L.Malé 656, Dubina – tel 466 263 145

22.7.  MUDr. Lévová, Chemiků 129, Polabiny – tel. 466 400 421

25.7.  MUDr. Lejhancová, Sladkovského 2617, Karlovina – 466 613 068

26.7.  MUDr. Hvížďalová, Na Okrouhlíku 857 – tel. 466 611 796

27.7.  MUDr. Jirásková, Divadelní 49 – tel. 466 657 042

28.7.  MUDr. Kučerová, L.Malé 656, Dubina – tel. 466 262 761

29.7.  MUDr. Chlapková, Semtínská 56 – tel. 466 400 156

Žurnální služby pediatrů v srpnu 2022

v čase 13 –  15:30hod

1.8.    MUDr. Hvížďalová, Na Okrouhlíku 857 – tel. 466 611 796

2.8.    MUDr. Štichhauerová, U Kostelíčka 1335 – tel. 466 611 748

3.8.    MUDr. Ptáčková, Rokycanova 2798 – tel. 466 303 127

4.8.    MUDr. Jirásková, Divadelní 49 – tel. 466 657 042

5.8.    MUDr. Knížek, K.Šípka 282,Polabiny – tel.466 430 695

8.8.    MUDr. Jandová, Kosmonautů 399, Polabiny – tel.466 401 867

9.8.    MUDr. Knížek, K.Šípka 282,Polabiny – tel.466 430 695

10.8.  MUDr. Dvořáková, L.Malé 656, Dubina – tel.466 263 051

11.8.  MUDr. Valovič, Divadelní 49 – tel. 466 657 207

12.8.  MUDr. Jirásková, Divadelní 49 – tel. 466 657 042

15.8.  MUDr. Vrubelová, Rokycanova 2911  – tel. 732 444 024

16.8.  MUDr. Lejhancová, Sladkovského 2617, Karlovina – 466 613 068

17.8.  MUDr. Chlapková, Semtínská 56 – tel. 466 400 156

18.8.  MUDr. Lévová, Chemiků 129, Polabiny – tel. 466 400 421

19.8.  MUDr. Madejová, Kosmonautů 399, Polabiny – tel. 466 401 869

22.8.  MUDr. Jirásková, Divadelní 49 – tel. 466 657 042

23.8.  MUDr. Štichhauerová, U Kostelíčka 1335 – tel. 466 611 748

24.8.  MUDr. Madejová, Kosmonautů 399, Polabiny – tel. 466 401 869

25.8.  MUDr. Chlapková, Semtínská 56 – tel. 466 400 156

26.8.  MUDr. Valovič, Divadelní 49 – tel. 466 657 207

29.8.  MUDr. Kučerová, L.Malé 656, Dubina – tel. 466 262 761

30.8.  MUDr. Hanulíková, U Kostelíčka 1335 – tel. 466 611 974

31.8.  MUDr. Jandová, Kosmonautů 399, Polabiny – tel.466 401 867

Roušky

Vážení rodiče a pacienti .

V ordinačních hodinách pro nemocné si prosím před vstupem do prostor ordinace nasaďte roušku.
Chráníte tím sebe i ostatní .
V ordinačních hodinách pro zvané není rouška vyžadována pokud se cítíte zdrávi .

Děkuji za pochopení
MUDR. Vrubelová

Ukrajina

V naší ordinaci nabízíme akutní ošetření dětí prchající z válečné Ukrajiny zdarma .

Podporujeme hrdinný a spravedlivý boj Ukrajinského lidu za svou zemi .

Vrubelová

Očkování proti Covid 19 pro děti ve věku 5-12 let

Očkování dětí je možné v očkovacích centrech :

https://www.pardubickykraj.cz/…let

Očkování proti menigokokům

Od 1.5.2020 je očkovací látka proti meningokokům typu B – BEXSERO hrazena ZP dětem do ukončeného 6. měsíce věku ve schématu 2+1 dávka .

Od 1.5.2020 je očkovací látka proti meningokokům A,C,W,Y- Nimenrix hrazena ZP dětem ve věku 12-24 měsíců .

Od 1.1.2022 je očkování Bexsero a Nimenrix plně hrazeno i dětem ve věku 14 let.

Pokud Vaše dítě spadá do této věkové kategorie a máte o očkování zájem ozvěte se prosím do ordinace.

KORONAVIRUS

V zájmu ochrany Vašeho dítěte i Vás před možnou infekcí dodržujte tato pravidla v naší ordinaci:

1. Ke všem vyšetřením se musíte předem objednat (tel.č. …….., e-mail …….. www. ……). Uveďte důvod návštěvy lékaře a případný kontakt s infekčně nemocným. Telefonujte věcně, stručně.

2. K vyšetření se dostavte včas, pokud se na stanovený termín vyšetření nedostavíte včas, musíte se objednat znovu.

3. Do prostor zdravotnického zařízení vstupujte až na výzvu personálu a striktně dodržujte jeho pokyny.

4. Vstup je povolen pouze objednanému pacientovi, ev. pouze jednomu doprovodu u nezletilých a osob ZTP (výjimka jen po dohodě s lékařem)

5. Ve zdravotnickém zařízení jste povinni mít zakryta ústa a nos rouškou. Roušku neodkládejte, při vyšetření úst ji stáhněte pod bradu.

6. Vyhněte se maximálně možným způsobem ostatním návštěvníkům zdravotnického zařízení a běžte co nejkratší cestou k ordinaci, do níž jste objednáni.

7. Dezinfikujte si ruce před i po návštěvě zdravotnického zařízení.

8. Nedotýkejte se zbytečně povrchů (kliky, nábytek, povrchy dveří, madla, odpadkové koše, …), pokud to není nezbytně nutné.

9. Zajistěte, aby Vaše dítě na nic nesahalo, neběhalo po zdravotnickém zařízení a nevyhledávalo kontakt s dalšími osobami. Malé děti držte u sebe (za ruku, na svém klíně, na sousední židli).

10. Ve zdravotnickém zařízení pokud možno nekonzumujte nápoje a jídlo. 11. Při použití WC dodržujte hygienické zásady (spláchněte, umyjte sobě/dítěti ruce vodou a mýdlem, ruce osušte a následně potřete dezinfekčním prostředkem).

12. Při smrkání a kýchání používejte jednorázové kapesníky, které si po použití odneste nebo vložte do uzavíratelné nádoby na odpad (nejlépe v zavázaném igelitovém sáčku). Po vysmrkání si umyjte ruce.

13. Použité dětské pleny nenechávejte v prostorách zdravotnického zařízení a odneste si je.

14. Vezměte, prosím, na vědomí, že provedení protiepidemických opatření (umytí povrchů, desinfekce, větrání) vyžaduje potřebný čas.

15. Banální zdravotní potíže řešte sami nebo ve sporných případech se poraďte s lékařem telefonicky, e-mailem,…

16. Neodkládejte očkování a preventivní prohlídky bez závažného důvodu.

Screening sluchu dětí ve věku 5 let

Od ledna 2019 se nově provádí screeningu sluchu dětí ve věku 5 let před nástupem do školy . Seznam ORL a foniatrických pracovišť  lze nalézt na http://www.otorinolaryngologie.cz/