Léto 2024

Dobrý den .

V době naší dovolené 1.7-12.7.2024 a 12.8-16.8.2024 akutně nemocné ošetří ve své ordinaci MUDr. Ptáčková , Rokycanova 2798- poliklinika Vektor , tel 466303127.

Zastupující lékař zdravotní způsobilosti, přihlášky a řidičské průkazy nepotvrzuje.

V době letních prázdnin budeme opět v ordinaci denně od 7,30 hod do 9,30 pro nemocné .

Další návštěva v ordinaci je možná jen po telefonickém objednání .

V odpoledních hodinách akutně nemocné ošetří od 13 do 15.30 hodin ve svých ordinacích službu konající lékaři – viz rozpis žurnálů níže .

Přeji všem krásné slunečné letní dny a zasloužený odpočinek .

ŽURNÁLY ČERVENEC 2024 v čase 13 hod-15,30hod

po1. Dr. Jandová, Kosmonautů 399, Polabiny – tel.466 401 867
út2. Dr. Dvořáková, L.Malé 656, Dubina – tel.466 263 051                                              
st3. Dr. Hvížďalová, Na Okrouhlíku 857 – tel. 466 611 796
čt4. Dr. Valovič, Divadelní 49 – tel. 466 657 207
5. 
so6. 
ne7. 
po8. Dr. Hozová, Na Okrouhlíku 857 – tel. 466 611 796
út9. Dr. Kučerová, L.Malé 656, Dubina – tel. 466 262 761
st10. Dr. Jirásková, Divadelní 49 – tel. 466 657 042
čt11. Dr. Valovič, Divadelní 49 – tel. 466 657 207
12. Dr. Hanulíková, U Kostelíčka 1335 – tel. 466 611 974
so13. 
ne14. 
po15. Dr. Vrubelová, Rokycanova 2911  – tel. 732 444 024
út16. Dr. Chlapková, Semtínská 56 – tel. 466 400 156
st17. Dr. Chlapková, Semtínská 56 – tel. 466 400 156
čt18. Dr. Vrubelová, Rokycanova 2911  – tel. 732 444 024
19. Dr. Chlapková, Semtínská 56 – tel. 466 400 156
so20. 
ne21. 
po22. Dr. Hádlíková, , L.Malé 656, Dubina – tel 466 263 145
út23. Dr. Ptáčková, Rokycanova 2798 – tel. 466 303 127
st24. Dr. Lévová, Chemiků 129, Polabiny – tel. 466 400 421                                                      
čt25. Dr. Jandová, Kosmonautů 399, Polabiny – tel.466 401 867
26. Dr. Štichhauerová, U Kostelíčka 1335 – tel. 466 611 748
so27. 
ne28. 
po29. Dr. Jirásková, Divadelní 49 – tel. 466 657 042
út30. Dr. Jirásková, Divadelní 49 – tel. 466 657 042
st31. Dr. Madejová, Kosmonautů 399, Polabiny – tel. 466 401 869


ŽUTRNÁLY SRPEN 2024 v čase 13 hod-15,30hod

čt1.Dr. Knížek, K. Šípka 282, Polabiny ­– 466 430 695
2.Dr. Jandová, Kosmonautů 399, Polabiny – tel.466 401 867 
so3. 
ne4. 
po5.Dr. Knížek, K. Šípka 282, Polabiny ­– 466 430 695
út6.Dr. Valovič, Divadelní 49 – tel. 466 657 207                            
st7.Dr. Vrubelová, Rokycanova 2911  – tel. 732 444 024
čt8.Dr. Dvořáková, L.Malé 656, Dubina – tel.466 263 051                            
9.Dr. Valovič, Divadelní 49 – tel. 466 657 207
so10. 
ne11. 
po12.Dr. Štichhauerová, U Kostelíčka 1335 – tel. 466 611 748
út13.Dr. Lejhancová, Sladkovského 2617, Karlovina – 466 613 068
st14.Dr. Ptáčková, Rokycanova 2798 – tel. 466 303 127
čt15.Dr. Valovič, Divadelní 49 – tel. 466 657 207                            
16.Dr. Hozová, Na Okrouhlíku 857 – tel. 466 611 796
so17. 
ne18. 
po19.Dr. Kučerová, L.Malé 656, Dubina – tel. 466 262 761
út20.Dr. Hanulíková, U Kostelíčka 1335 – tel. 466 611 974
st21.Dr. Jirásková, Divadelní 49 – tel. 466 657 042
čt22.Dr. Hádlíková, , L.Malé 656, Dubina – tel 466 263 145
23.Dr. Madejová, Kosmonautů 399, Polabiny – tel. 466 401 869
so24. 
ne25. 
po26.Dr. Vrubelová, Rokycanova 2911  – tel. 732 444 024
út27.Dr. Lejhancová, Sladkovského 2617, Karlovina – 466 613 068
st28.Dr. Lévová, Chemiků 129, Polabiny – tel. 466 400 421                                                      
čt29.Dr. Knížek, K. Šípka 282, Polabiny ­– 466 430 695
30.Dr. Chlapková, Semtínská 56 – tel. 466 400 156
so31. 

ZÁSTUP

Dobrý den .

Dne 12.6., 13.6.,20.6. , 21.6 Bude v ordinaci přítomna v dopoledních hodinách jen sestra .

Akutně nemocné ošetří ve své ordinaci od 7,30 do 9,30 MUDR Cupalová

Kostnická 896, Pardubice, telefon : +420 466 304 468

Zastupující lékař zdravotní způsobilosti, přihlášky a řidičské průkazy nepotvrzuje.

Děkuji za pochopení a přeji hezké dny .

Vrubelová

Roušky

Vážení rodiče a pacienti .

V ordinačních hodinách pro nemocné si prosím před vstupem do prostor ordinace nasaďte roušku.
Chráníte tím sebe i ostatní .
V ordinačních hodinách pro zvané není rouška vyžadována pokud se cítíte zdrávi .

Děkuji za pochopení
MUDR. Vrubelová

Očkování proti menigokokům

Od 1.5.2020 je očkovací látka proti meningokokům typu B – BEXSERO hrazena ZP dětem do ukončeného 6. měsíce věku ve schématu 2+1 dávka .

Od 1.5.2020 je očkovací látka proti meningokokům A,C,W,Y- Nimenrix hrazena ZP dětem ve věku 12-24 měsíců .

Od 1.1.2022 je očkování Bexsero a Nimenrix plně hrazeno i dětem ve věku 14 let.

Pokud Vaše dítě spadá do této věkové kategorie a máte o očkování zájem ozvěte se prosím do ordinace.

KORONAVIRUS

V zájmu ochrany Vašeho dítěte i Vás před možnou infekcí dodržujte tato pravidla v naší ordinaci:

1. Ke všem vyšetřením se musíte předem objednat (tel.č. …….., e-mail …….. www. ……). Uveďte důvod návštěvy lékaře a případný kontakt s infekčně nemocným. Telefonujte věcně, stručně.

2. K vyšetření se dostavte včas, pokud se na stanovený termín vyšetření nedostavíte včas, musíte se objednat znovu.

3. Do prostor zdravotnického zařízení vstupujte až na výzvu personálu a striktně dodržujte jeho pokyny.

4. Vstup je povolen pouze objednanému pacientovi, ev. pouze jednomu doprovodu u nezletilých a osob ZTP (výjimka jen po dohodě s lékařem)

5. Ve zdravotnickém zařízení jste povinni mít zakryta ústa a nos rouškou. Roušku neodkládejte, při vyšetření úst ji stáhněte pod bradu.

6. Vyhněte se maximálně možným způsobem ostatním návštěvníkům zdravotnického zařízení a běžte co nejkratší cestou k ordinaci, do níž jste objednáni.

7. Dezinfikujte si ruce před i po návštěvě zdravotnického zařízení.

8. Nedotýkejte se zbytečně povrchů (kliky, nábytek, povrchy dveří, madla, odpadkové koše, …), pokud to není nezbytně nutné.

9. Zajistěte, aby Vaše dítě na nic nesahalo, neběhalo po zdravotnickém zařízení a nevyhledávalo kontakt s dalšími osobami. Malé děti držte u sebe (za ruku, na svém klíně, na sousední židli).

10. Ve zdravotnickém zařízení pokud možno nekonzumujte nápoje a jídlo. 11. Při použití WC dodržujte hygienické zásady (spláchněte, umyjte sobě/dítěti ruce vodou a mýdlem, ruce osušte a následně potřete dezinfekčním prostředkem).

12. Při smrkání a kýchání používejte jednorázové kapesníky, které si po použití odneste nebo vložte do uzavíratelné nádoby na odpad (nejlépe v zavázaném igelitovém sáčku). Po vysmrkání si umyjte ruce.

13. Použité dětské pleny nenechávejte v prostorách zdravotnického zařízení a odneste si je.

14. Vezměte, prosím, na vědomí, že provedení protiepidemických opatření (umytí povrchů, desinfekce, větrání) vyžaduje potřebný čas.

15. Banální zdravotní potíže řešte sami nebo ve sporných případech se poraďte s lékařem telefonicky, e-mailem,…

16. Neodkládejte očkování a preventivní prohlídky bez závažného důvodu.

Screening sluchu dětí ve věku 5 let

Od ledna 2019 se nově provádí screeningu sluchu dětí ve věku 5 let před nástupem do školy . Seznam ORL a foniatrických pracovišť  lze nalézt na http://www.otorinolaryngologie.cz/