O mně

 • absolvovala jsem Lékařskou fakultu- obor Všeobecné lékařství university Karlovy v Hradci Králové
 • dětské oddělení nemocnice v Českém Krumlově
 • vedení alergologické odborné poradny v Českém Krumlově
 • stáže na oddělení rizikových novorozenců v Českých Budějovicích , na chirurgi v Č.Krumlově
 • 11 let u praktické lékařky pro děti a dorost v Chrudimi
 • dlouhodobě služby na lékařské dětské pohotovosti v Chrudimi a nyní v Pardubicích
 • specializace v oboru pediatrie v Praze
 • specializace v oboru praktický lékař pro děti a dorost
 • licence pro výkon soukromé lékařské praxe , pro výkon funkce odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost
 • certifákt urgentní medicíny pro praktické lékaře
 • kurz ve stanovení CRP, glykovaného hemoglobinu a INR metodami POCT
 • pravidelná účast na odborných seminářích a kongresech
MUDr. Veronika Vrubelová